FINANČNÝ PORADCA

Financie, Investície, Eurofondy, Granty pre váš spokojný život

Vitajte na stránkach finančného poradcu CCC Banská Bystrica, s.r.o.

EUROFONDY

Poradenstvo pri príprave a podávaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ a iných podporných grantov

ADMINISTRATÍVA OBCÍ

Pomoc obciam v administratívnych oblastiach, súvisiacich s ich rozvojom a budovaní infraštruktúry

PODNIKATELIA

Poradenstvo podnikateľom pri získaní finančných rozvojových prostriedkov a výhodnom investovaní

Referencie

Základná škola Moskovská ul.

Banská Bystrica

Starý zámok

Banská Štiavnica


Kde nás nájdete