Naša filozofia

Naša spoločnosť sa zaoberá poradenskými službami v oblasti prípravy projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EU a iných podporných grantov. Spolupracujeme s viac ako 50 obcami a mestami na Slovensku a v úzkej súčinnosti s nimi vytvárame optimálne podmienky pre finacovanie rozvoja ich infraštruktúry a obnovy.

Za obdobie 2007 - 2014 naša spoločnosť pripravila viac ako 50 úspešných projektov v celkovom objeme presahujúcom 30 miliónov EUR. Etablovala sa predovšetkým v komunálnom a podnikateľskom sektore.

V rámci nového plánovacieho obdobia 2014 - 2021 sme sa v rámci celoeurópskeho progrmu CEF podieľali na pripravy 6 projektov pre ŽSR v celkovom objeme 1,351 miliardy EUR.